Chloran 2%

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: CHEMA-ELEKTROMET
  • Dostępność: Jest  (4 szt.)
  • Cena netto: 7,87 zł 8,50 zł

Skład: podchloryn sodu – 2%, woda oczyszczona.
Zawartość netto: 200 g


Zastosowanie:
Preparat do płukania kanałów korzeniowych, zalecany do przepłukiwania kanałów zębów z zapaleniem miazgi.

  • Usuwa resztki martwej miazgi podczas  mechanicznego poszerzania kanału;
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odsłonić ujście kanalików zębinowych przed  wypełnieniem kanału;
  • Zapobiega przebarwieniu zęba, które mogłoby nastąpić po wypełnieniu  nie wypłukanego kanału.

 

CHLORAN 2,0% działa litycznie w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszczając część organiczną warstwy mazistej. Działanie to dotyczy kanału głównego i kanałów bocznych, niedostępnych dla narzędzi. 
Posiada właściwości czyszczące, działa wybielająco na tkanki twarde zęba.


Sposób postępowania z wyrobem:
CHLORAN 2,0% lub jego roztwór przygotowany jak opisano niżej, wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą tak ustawioną, aby strumień płynu był skierowany na ścianę kanału (najlepiej igłą z boczną perforacją) lub przy pomocy aparatów dźwiękowych i ultradźwiękowych oraz kątnic endodontycznych, z jednoczesnym opracowywaniem kanału.
Płukać kanał naprzemiennie z innymi środkami do irygacji kanałów.
Nie stosować bezpośrednio przed/po płukaniu kwasem cytrynowym, wydziela się chlor. Nie stosować bezpośrednio przed/po płukaniu chlorheksydyną, gdyż wytrąca się brunatny osad. Pomiędzy użyciem tych środków przepłukać kanał wodą oczyszczoną.
Przygotowanie 1% roztworu: CHLORAN 2,0%  rozcieńczyć wodą destylowaną w stosunku 1:1. Roztwór, przechowywany w temperaturze pokojowej, w dokładnie zamkniętym opakowaniu powinien być wykorzystany w ciągu 7 dni.
Podgrzanie roztworu do temperatury około 60ºC podwyższa jego właściwości lityczne i bakteriobójcze. Raz podgrzany roztwór musi być wykorzystany w ciągu 4 godzin.
Znajdujący się w wyrobie podchloryn sodu przy kontakcie z substancją organiczną ulega inaktywacji. Aby zrekompensować to zjawisko, należy wydłużyć czas płukania kanału i zwiększyć objętość używanego roztworu do około 10 ml, a w zębach wielokorzeniowych odpowiednio więcej.
Preparat wprowadzać do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie. Obowiązkowo stosować koferdam. Przestrzeganie tych zasad ogranicza ryzyko aspiracji lub połknięcia igły w trakcie zabiegu.
Podczas płukania nie stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować przedostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich uszkodzenie, objawiające się bólem, obrzękiem  tkanek miękkich lub innymi objawami niepożądanymi.
Stężenia podchlorynu sodu powyżej 1% mogą działać toksycznie na ozębną.
Podczas stosowania może wystąpić nadwrażliwość na podchloryn sodu.  


NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice, ochronę oczu, ochronę twarzy; unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej (koferdam) oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać natychmiast dużą ilością wody.
W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zużyte lub nie wykorzystane opakowanie należy przekazać do utylizacji w firmie zajmującej się utylizacją.

 

Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 4ºC – 8ºC, chronić od światła. Nieprzestrzeganie warunków przechowywania grozi uszkodzeniem opakowania i wyciekiem płynu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Stosować wyłącznie narzędzia odporne na korozję.