Chloran 5,25 %

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: CHEMA-ELEKTROMET
  • Dostępność: Jest  (1 szt.)
  • Cena netto: 8,33 zł 9,00 zł

Skład: podchloryn sodu – 5,25%, woda oczyszczona.
Zawartość netto: 200g


Zastosowanie:
Preparat do płukania kanałów korzeniowych.

  • Usuwa resztki martwej miazgi podczas  mechanicznego poszerzania kanału
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odsłonić ujście kanalików zębinowych  przed  wypełnieniem kanału;
  • Zapobiega przebarwieniu zęba, które mogłoby nastąpić po wypełnieniu  nie wypłukanego kanału.
  • Niższe stężenia (0,5% – 1%)  zalecane są do przepłukiwania kanałów  zębów z zapaleniem miazgi; w  stężeniach wyższych np. 5,25% , nadaje się do płukania kanałów z resorpcją wewnętrzną.

 

CHLORAN 5,25% działa litycznie w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszczając część organiczną warstwy mazistej. Rozpuszcza też metaplastyczną tkankę ziarninową, która jest bardzo trudna do usunięcia mechanicznego. Działanie to dotyczy kanału głównego i kanałów bocznych, niedostępnych dla narzędzi. Lityczne właściwości  podchlorynu sodu w stosunku do żywych tkanek silnie zaznaczone są przy stężeniu 3%-5,25%.
Posiada właściwości czyszczące, działa wybielająco na tkanki twarde zęba.


Sposób postępowania z wyrobem:
CHLORAN 5,25% lub jego roztwór przygotowany jak opisano niżej, wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą tak ustawioną, aby strumień płynu był skierowany na ścianę kanału (najlepiej igłą, w której otwór znajduje się w okolicy szczytu, na powierzchni bocznej) lub przy pomocy aparatów dźwiękowych i ultradźwiękowych oraz kątnic endodontycznych, z jednoczesnym opracowywaniem kanału.
Płukać kanał naprzemiennie z  3%  roztworem H2O2.
Przygotowanie 1% roztworu:

CHLORAN 5,25%  rozcieńczyć wodą destylowaną w stosunku 1:4. Tak przygotowany roztwór, przechowywany w temperaturze pokojowej, w dokładnie zamkniętym opakowaniu powinien być wykorzystany w ciągu 7 dni.
Podgrzanie roztworu do temperatury około 60 ºC podwyższa jego właściwości lityczne i bakteriobójcze. Raz podgrzany roztwór musi być jednak wykorzystany w ciągu 4 godzin.
Znajdujący się w wyrobie podchloryn sodu przy kontakcie z substancją organiczną ulega natychmiast inaktywacji. Aby zrekompensować obniżone stężenie podchlorynu sodu, należy wydłużyć czas przepłukiwania kanału oraz zwiększyć objętość używanego roztworu do około 10 ml, a do płukania zębów wielokorzeniowych odpowiednio więcej.
Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować przedostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich uszkodzenie, objawiające się bólem, obrzękiem  tkanek miękkich lub innymi objawami niepożądanymi.
Stężenia podchlorynu sodu powyżej 1% mogą działać toksycznie na ozębną.
Podczas stosowania wyrobu mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na podchloryn sodowy.
UWAGA:  Wyrób działa drażniąco na tkanki miękkie jamy ustnej, oczy i skórę. Podczas pracy z wyrobem obowiązkowe jest użycie koferdamu, należy też stosować środki ochrony (okulary, maska ochronna, rękawice); unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać natychmiast dużą ilością wody.

 

Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 4 – 8 ºC. Chronić od światła. Nieprzestrzeganie warunków przechowywania grozi uszkodzeniem opakowania i wyciekiem płynu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Podczas pracy z wyrobem stosować wyłącznie narzędzia odporne na korozję.